12 useknutých rukou. Důkazy o strašlivých praktikách nalezených v Egyptě

Na nádvoří paláce postaveného Hyksósy v letech 1640 až 1530 př. n. l. objevili archeologové jámy s useknutýma rukama. Toto je první přímý důkaz o hrůzné praxi veřejného rozřezávání nepřátelských válečníků. Přestože je krvavá tradice dobře zdokumentována v egyptských pohřebních nápisech, nález 12 useknutých rukou umožnil vědcům poprvé se zblízka podívat na amputované „trofeje“.

Některé brutální rituály, které se praktikovaly ve starověkém Egyptě, byly známy pouze z nalezených záznamů, ale nedávné objevy jejich existenci potvrdily. Ve třech samostatných jámách na místě, které mohlo být na nádvoří paláce, přímo před trůnním sálem, našli archeologové 12 useknutých rukou. Podle nich jde o „trofeje“ sesbírané z bojiště, vyřezané z těl nepřátel a vyměněné za zlato.

12 useknutých rukou

Děsivý nález úzce souvisí s vládcem jménem Hyksós. Do Egypta přišel ze západní Asie a stal se zakladatelem vládnoucí dynastie. Právě na nádvoří trůnního sálu jeho paláce, který byl postaven v letech 1640 až 1530 před naším letopočtem, byly nalezeny jámy s useknutýma rukama.

Celkem se jich našlo 12. Tak jo. A to vše směrem nahoru. A také všichni měli prsty dost daleko od sebe. Těžko však jednoznačně říci, zda byly takto uspořádány záměrně, nebo se tak zařídily samy v důsledku tlaku půdy, ve které 3500 let spočívaly. 11 z nich patřilo mužům, zatímco 12 bylo rukou ženy. Není však jisté, zda byli odříznuti ještě za života, nebo až po smrti.

Hrozné praktiky

Podle vědců patřily ruce vojákům znepřátelených zemí. Ženská ruka mezi „trofejemi“ ukazuje, že tehdejšího válčení se účastnilo i něžné pohlaví.

Ale proč byli vůbec odříznuti? V Egyptě se věřilo, že integrita těla je velmi důležitá pro člověka, který jde do posmrtného života. Uříznutím ruky se tak člověk „na druhé straně“ dostal od začátku do horší situace. Ostatně ne nadarmo se v nápisech nalezených na náhrobcích zmiňují v souvislosti s válečnými trofejemi hromady useknutých hlav, uší nebo dokonce genitálií.

Vědci se zatím mohli jen domnívat, že k takovému hrůznému rituálu vůbec došlo, protože informace o něm byly dosud nalezeny pouze v podobě poměrně četných nápisů na náhrobcích nebo v chrámech z doby Nové říše. Odhaduje se, že právě za výše zmíněných Hyksósů byl tento „zvyk“ zaveden. Následující dynastie se však rozhodly v ní pokračovat.