Zahraniční investoři drží rekordní objem českých státních dluhopisů

V meziročním srovnání je podíl dluhopisů, které drží zahraniční investoři, o 0,36 procentního bodu vyšší. Objem se ale zvýšil o 17,4 procenta. Je to dáno rostoucím zadlužením Česka prostřednictvím dluhopisů. Dluhopisy jsou hlavní nástroj financování státního dluhu, který vzniká zejména kumulováním rozpočtových schodků.

Největší objem českých dluhopisů dosud drželi zahraniční investoři ke konci září 2022, bylo to 741,2 miliardy korun. Zatím nejvyšší podíl zahraničních investorů na vydaných českých dluhopisech byl 51,35 procenta v září 2017. Za růstem podílu zahraničních investorů tehdy byla především sázka na posílení koruny po ukončení devizových intervencí ČNB. Od konce roku 2021 se podíl dluhopisů v držení zahraničních investorů pohybuje pod 30 procenty.