Vývoj cen energií v roce 2023 v České republice

vyvoj-cen-energii-v-roce-2023-v-ceske-republice

Obnovitelné energie jsou v případě České republiky cestou k udržitelné energii, protože obohacují energetický mix na bázi fosilních zdrojů a jsou také domácími zdroji. Samostatnost na národní úrovni však nestačí: hlubší vazby v celoevropské energetice jsou nezbytnou součástí rozvoje obnovitelné energie v zemi, protože umožňují vnitřní stálou rovnováhu poptávky a nabídky elektřiny. Komunitní rámec, který sdílí nejen ekonomické výhody, ale také základní hodnoty a principy demokratické svobodné společnosti.

Českou republiku čeká v roce 2023 mocenská krize

V 2023 (rok bezpečnosti), to co se děje nyní, je jen předehra k tomu, co se bude dít v příštím roce. Vejdeme do krize, tento rok 2023 bude o hodně brutálnější a krize se bude prohlubovat nejen v Polsku, ale po celém světě. Krize je hnacím motorem událostí, které se v posledních 3 letech udály. Ve světě probíhá kontrolovaný, řízený krach. Krize se týká energií a mnoha produktů (inflace a energetická krize). Vyvolaný strach (ohrožení) má za cíl to, aby se mohla prosadit rozhodnutí, které bychom za normálních okolností nepřijali.

Česko i Slovensko může projít ideovou obrodou 2024 – 2028 (nové myšlenky, nápady, vize), nebo to může vést k ideové rigiditě. Náš stát se výrazným způsobem přeorientuje (až do roku 2027,8) na jiné kolektivní hodnoty (změna orientace státu v rámci Evropy, organizací v Evropě). Něco skončí a něco nového začne, nebude to úplná selanka.

Česká republika usiluje o diverzifikaci zdrojů energie

Obnovitelné zdroje jsou v případě České republiky cestou k udržitelné energetice, neboť obohacují na fosilní zdroje orientovaný energetický mix, navíc se jedná o zdroje domácí. Nicméně nezávislost pouze na národní úrovni přitom nestačí: hlubší propojení celoevropské energetiky je nezbytnou součástí rozvoje OZE v tuzemsku, neboť umožňuje neustálé vyvažování poptávky a nabídky elektrického proudu, a to v rámci společenství, které sdílí nejen ekonomické zájmy, ale i základní hodnoty a principy demokratických liberálních společností.

Česko vyrábí elektřiny víc, než spotřebuje, takže je na tom relativně dobře. Nicméně obchoduje na evropském trhu za evropské ceny, na volném trhu, který funguje v Evropě a i u nás od roku 2006, a od toho se odvíjejí ceny. Ale že by byl v Česku nedostatek elektřiny, tak to snad nehrozí.